Endüstriyel Hizmet Birim Fiyatları

 

Endüstriyel Hizmet Birim Fiyatları

 

Bu bölümde verilenendüstriyelhizmetlere %18 katma değer vergisi (KDV) dahil değildir. Araziçalışmalarındaaraç, akaryakıt, konaklama, ulaşım ve işçi giderleri talepsahibine aittir.Fatura tutarının yarısı etüt başlangıcında peşin olarak, kalanyarısı ise raporteslimi sırasında ödenmesi gerekmektedir.

 

 

A-JEOLOJİK ETÜTLER

 

İşin Kodu

İşin Adı

Birim Fiyat

JEO-01

1/10.000 Ölçekli Ekonomik Jeoloji Çalışması (1)

1500 TL/ km2

JE0-02

1/5.000 Ölçekli Ekonomik Jeoloji Çalışması (1)

2500 TL/ km2

JEO-03

1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik/Jeotermal Alan Etüdü (2)

300 TL/ km2

JEO-04

1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik/Jeotermal Alan Etüdü (2)

750 TL/ km2

(1) Ekonomik jeolojiçalışmalarında metalikmaden yataklarıyla seramik, tuğla-kiremit, inşaat vemermer/doğaltaş gibi pekçok sektörde kullanılan endüstriyel hammadde yataklarıaranmakta ve buyataklarının jeolojik özellikleri araştırılmaktadır. Söz konusuçalışmalaraşağıdaki uygulamaları kapsamaktadır.

a) Maden yatağındayanal ve düşey yöndeki değişimin ortaya konması

b) Sistematik örnekalınması

c) Mermer/doğaltaşsahaları için blok veriminin belirlenmesi

d) Rezervhesaplanması

(2) Birimfiyatlara jeolojikve hidrojeolojik harita ve kesit yapımı dahil, ilgili analizve test ücretleridahil değildir.

 

 

B-YERİNDE(IN-SİTU)YAPILAN ANALİZLER

 

İşin Kodu

İşin Adı

Birim Fiyat

KB-01

Sularda İletkenlik-Sıcaklık Ölçümü

15TL/ Adet

KB-02

Sularda pH-Sıcaklık Ölçümü

15 TL/Adet

KB-03

Sularda veToprakta Radon Gazı Ölçümü

100 TL/Adet

KB-04

Toprakta CO2/CH4/H2S Gazı Ölçümü

15 TL/Adet

KB-05

Toprakta Sıcaklık Ölçümü

15 TL/Adet

C-JEOFİZİKÖLÇÜMLER

İşin Kodu

İşin Adı

Birim Fiyat

Rezistivite (DAÖ) Elektrot Açılımı

JR-400

AB/2=400 m.ye kadar

400 TL/Nokta

JR-800

AB/2=400-800 m. arası

600 TL/Nokta

JR-1600

AB/2=800 m.-1600 m.arası

1000 TL/Nokta

JR-3000

AB/2=1600 m.- 3000 m.arası

1250 TL/Nokta

JR-3001

AB/2>3000 m

1500 TL/Nokta

Doğal Potansiyel (SP) Ölçümü

JSP-50

X=50 m. için          

600 TL/Km

JSP-25

X=25 m. için   

850 TL/Km

Manyetotellürik (MT) Ölçümü

JMT

Manyetotellürik (MT) Ölçümü (3)

1500 TL/Nokta

JAMT

Audio Manyetotellürik (AMT) Ölçümü (3)

900 TL/Nokta

 

(3) Manyetotellürik(MT) ölçümler için gerekliolan Geçici Elektromanyetik Ölçüm (TEM)bedeli birim fiyata dahil değildir.

(4) Jeofizikölçümler sırasında gerekli olanişçi, araç, yakıt ve çalışaanların konaklama veiaşe giderleri talep sahibitarafından karşılanır.

 

 

D-GENEL İŞLEMLER

 

İşin Kodu

İşin Adı

Birim Fiyat

GN-01

Rapor Yazımı (5)

3000 TL/adet

GN-02

Öğretim Üyesi Teknik Danışmanlık Hizmetleri (6)

500 TL/Gün

GN-03

Öğretim Elemanı Teknik Danışmanlık Hizmetleri (6)

250 TL/Gün

 

(5) Jeolojikharitalama, ekonomik jeoloji,hidrojeolojik/jeotermal alan etütleri ve jeofiziketütler sonucunda hazırlananraporları kapsamaktadır. Toplam etüt bedeli30.000TL’den fazla olançalışmalarda, rapor yazım ücreti olarak etüt bedelinin%10’u alınır.

(6) Jeoloji,ekonomik jeoloji,hidrojeoloji/jeotermal alan etütleri ve jeofizik etütlerdegörev alan personeleödenecek günlük danışmanlık ücretidir.

 

Endüstriyel Hizmetler
Jeofizik Etütler
Jeolojik Etütler
Kuyu Başı Su Etütleri
Başvuru Formu 

—————————————————————————-

Hesap Bilgileri: Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı:
Afyonkarahisar Şubesi
Hesap No:
36430001-5035
IBAN No:
TR910001000021364300015035